Teaterladan

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen


Teaterladan är en gammal lada som redan i slutet av 1920 talet gjordes om till en teaterlada -sagohall.

En av de som var med och startade hembygdsföreningen Sotenäsgillet var folkskollärare Osvald Karlsson. Han var så intresserad av bygdens historia så han skrev sagospel om vad som hade hänt i trakten på Vikingatiden. De spelen spelades sedan ute i naturen på den plats där händelsen de berättade om hade inträffat. Man gjorde om ladan till sagohall just för de här spelens skull. Fösta gången ett spel spelades i sagohallen var 1930 och spelet hette Drottning Astrid.

ITeaterladan renoverades omkr. 1996 samt 2013/14 och gjordes då säkrare enligt alla normer, samt takrenovering 

Den rymmer ca. 70 personer.


Gårdens lada, som Osvald Karlsson döpte till "Sagohallen", uppförde han många somrar sina berömda bygdespel. Här bör omtalas spelet "Drottning Astrid" vars motiv är hämtat ur Sotenäsets sagor och historia skildrande Olof Tryggvasson, spelet "Axel och Valborg" med motiv från det närbelägna Dragsmarks kloster, spelet "Margareta Fredkulla" om trekungamötet i Kongahälla samt spelen "Ottelia till Olsborg" och "På Morlanda". Tusentals personer har under årens lopp samlats i teaterladan, på Tryggön, på Bohus Fästning, i Bullaren och på Morlanda och begeistrats av Osvald Karlssons verk.Teaterladan - Sagohallen