Start

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen


Välkommen till

Hembygdsföreningen Sotenäsgillet


Vi  vill synliggöra  vår bygds fantastiska historia och kultur 


kontakt@sotenasgillet.se

Vad vi gör

Vi samlar och dokumenterar vårt kulturarv som är alla materiella och immateriella uttryck – till exempel spår, traditioner, kunskap osv. för mänsklig påverkan. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön

Samlar berättelser

Letar i arkiv och andra källor

Europeiska landskapskonventionen (ELC)

Samlar saker som har historia

Föreningen är inne i en ombildningsfas och just nu finns det ingen mottagare för bokningar av Teaterladan.

Om ett kort tag så är detta löst och bokningar kan då åter ske.