PLATSER

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen


Här kommer vi att presentera intressanta platser

Vill du bidra så hör av dig ! 0523 55 380


Vi kommer att allt efter som presentera platserna. Först kommer de helt osoterade.


Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se