PLATSER

 

Hembygdsföreningen

Sotenäsgillet

 

Här kommer vi att presentera intressanta platser

Vill du bidra så hör av dig ! 0523 55 380

 

Vi kommer att allt efter som presentera platserna. Först kommer de helt osoterade.

 

Postadress Kontakt

Museivägen 3 0523 55 380

456 61 Hunnebostrand kontakt@sotenasgillet.se