PLATSER

 

Hembygdsföreningen

Sotenäsgillet

 

Här kommer vi att presentera intressanta platser

Vill du bidra så hör av dig ! 0523 55 380

 

Vi kommer att allt efter som presentera platserna. Först kommer de helt osoterade.

 

Sotenäsgillet

Museivägen 3

456 61 Hunnebostrand 0523 55 380