Personhistoria

 

Hembygdsföreningen

Sotenäsgillet

Carl August Kullgren

 

Född:1793-01-19 i Uddevalla

Död: 1851-09-25 i London, (58 år)

 

Föräldrar: handl Jonas K o Lovisa Johanna Spak.

Elev vid Uddevalla lägre lärdomsskola, vid evangeliska brödraförsamlingens läroanstalt i Christiansfeldt, Danmark, grosshandl o redare under firma C A Kullgren. Startade Stenindustin i Sverige i och med sten uttaget från Malmön 1842

Uddevalla, från 09, burskap som handl där 5 maj 34, led av styr för Uddevalla sparbank från 36, led av drätselkommissionen 39, drev stenindustri på Malmön, Göt, från 42.

 

 

 

Här går detbra att lämna bidrag till

kontakt@sotenasgillet.se

Avsikten är att presentera människor som på något sätt påverksat samhällsutvecklingen i Sotenäs. Listan kommer naturligtvis aldrig bli färdig, men lämna gärna ditt bidrag, via mail.

Tack

Personhistoria i Sotenäs

Peter Donald Hållén

 

Född 1884-05-29 Malmön (Askum)

Död 1947-08-20, Malmön

 

Stenhuggeriföreståndare Granit AB, C.A Kullgren enka,Malmön

 

 

Andreas Herder Rhedin

 

Född: 1906-08-04, Sanne

Död: 1993-11-28, Malmön

 

1930 Kommunister på Malmön

Nils Anders Ahlner

 

Född: 1885-07-02 Smögen

Död: 1965-09-12, Smögen

Ronald Hagbert

 

Född:

Aktiv

 

Sotenäsgillet

Museivägen 3

456 61 Hunnebostrand 0523 55 380