Maritimt Center

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Maritimt Center


Bakgrund

Havet och dess näringar är så naturliga att de helt enkelt inte blivit uppmärksammade. Detta har medfört att det idag inte finns en samlad historia för havsnäringen och båtlivets historia. Nu är det dags att rädda och ta tillvara och förmedla vårt bohuslänska maritima kulturarv.


Avsikten är att arbeta för ett levande Maritimt center som besitter kunskap i vårt område främst norra Bohuslän men även beröringspunkter och aktiviteter runt Skagerack för att förmedla denna till barn unga och vuxna på flera sätt. Maritimt center skall också vara en mötesplats kring dagsaktuella frågor liksom framtidsfrågor. Detta i samverkan med våraforskningsinstitutioner som finns i vårt närområde.

Vår vision är att bli ett regionalt museum med riksintresse och vår målsättning är att ständigt utveckla våra verksamheter genom ett aktivt arbete med vårt kulturarv, insamling, dokumentation, forskning, publik och pedagogisk verksamhet. Vårt område präglas ju av fisket och fiskehistoria sedan lång tid tillbaka, kunskap finns från medeltiden och framåt. Till detta kommer beredningsindustrin som växt upp ihop med fisket och

sedan vuxit till den storindustri den är idag. På senare tid har fritidsbåtar och tillhörande verksamhet expanderat kraftigt kring kusten och vårt område har blivit ett nav i den verksamheten. Farleden längs utanför

Sotenäs benämns ju som båtarnas E6:a och besöks nu varje år av 100 000-tals fritidsbåtar. Dess historia är också intressant att bevara och förmedla.

Vi hoppas ju att vår verksamhet skall kunna hjälpa till att förlänga säsongen att inte bara vara en sommarattraktion utan en aktiv katalysator både nationellt och internationellt i dessa frågor. Våra specialområde kommer således att vara: historia, kustnära fisket, beredningsindustrins och fritidsbåtens historia.


Målsättning i steg 1

Vårt första mål är att undersöka möjligheterna att skapa ett Maritimt center i Sotenäs, främst kustnära fiske, beredningsindustri och fritidsbåtar.

Projektnamn:  MARITIMT CENTER

Projektägare:  Sotenäsgillet


E-post maritimt@sotenasgillet.se

0523 55 380


Arbetet med projektet fortgår. Inventeringen av möjliga platser börjar ge resultat.


Nu aktuella i Sotenäs


Reso området, Hovenäset

Vindeklätten, Ulebergshamn

Hamnen, Ulebergshamn

Udden, Hunnebostrand

Gerlegården, Kungshamn

Mellan Marinan och Badholmarna, BovalllstrandVikarvsområdet,Lysekil

Gerlesborgsområdet, Tanum

Reso området Hovenäset         Gerlegården, Kungshamn              Ulebergshamn

Gerlesborg, Tanum


Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se