Oswald Karlsson

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Oswald L Karlsson

1883 - 1943

Oswald var en omtyckt lärare och gjorde sig känd som skicklig pedagog. Utöver skolan så hade han ett stort intresse av bygden historia. Han var en av grundarna till Sotenäsgillet  och sedermera var den som byggde upp Gammelgården . När Gammelgården blev färdig, så började Oswald Karlsson att på sin lediga tid att författa sina krönikespel, historiska sagospel med motiv från Bohuslän

Det mest kända blev hans sagospel. I hans sagospel så levande gjorde han historian i Bohuslän. Det första sagospelet ”Drottning Astrid” var en skildring av åren 900 – 1300 


Fakta


Oswald  Leontius Karlsson

Född: 1883-04-14 , Östra Ertzeröd, Tanum

Död 1943-02-21, Hunnebostrand


Far: Carl Martin Andersson

f.1854-09-28 d.1938-09-27

Ertseröd, Rörvik


Mor:Laurentia Emilia Tobiasdotter

f.1860-01-23 Kyrkoryk, Tanum d.1923-12-08

Ertseröd, Rörvik


1905 Utexaminerades som folkskollärare i Göteborg

1915 Anställning som vid Hunnebostrands folkskola
Sammanstält av C-J S

DROTTNING ASTRID

Sagan om Drottning Astrid, hövdingen eller kungen i Viken Tryggves gemål är kanske fullt historiskt autentisk och inte alls någon saga. Vi här i Bohuslän har nämligen i mycket högre grad än i övriga svenska landskap en skriven historia från århundradena före och efter år 1000. Detta tack vare att vi under den tiden hörde till Norge och tack vare att Norge och det från Norge koloniserade Island hade skickliga krönikeskrivare. Den mest namnkunnige av de isländska sagoförtäljarna eller krönikeskrivarna var Snorre Sturlasson, som levde mellan 1177 och 1241 och det var just han som skrev om de händelser som Oswald Karlsson låter åskådarna vara med om i "Drottning Astrid". Hos Snorre Sturlasson finns småkungarna Tryggve och Gudröd, drottning Astrid eller Estrid, Loden i Svenneby, drottningens äventyr som träl¬kvinna i Ryssland o. s. v. Vad som enligt spelet skulle ha skett i kunga¬borgen på Borgenbratta fastställer Snorre Sturlasson till år 963 och det är inte alls orimligt att Snorre Sturlassons berättelse om dessa händelser kan vara fullt riktiga. Vi skall komma ihåg att berättandet och återberättandet står högre ju längre tillbaka vi kommer i vår historia. Den muntliga formen måste ersätta den skrift som så få kunde använda sig av.

Av borgen Borgebratta kan man ännu se ruiner och en minnessten finns rest på platsen till minne av kung Olof Tryggvassons barndoms¬hem. Även gravröset på Tryggön söder om Sotenkanalen finns som ett synligt minne av de dramatiska händelserna år 963. Dock är det väl mera tveksamt om detta rös verkligen är det i vilket kung Tryggve gravsattes. Fullt historiskt riktigt är det däremot att kung Olof Trygg-vasson var den som införde kristendomen i Norge och därmed i det då norska Viken.

Oswald Karlsson har med fint mästerskap behandlat dessa avsnitt av historien, vävt in vackra sångstycken i folkliga tongångar och väl¬funnet slagit på de strängar som bör anslås för att få den rätta tids¬färgen på ett spel från vikingatiden. Många har försökt sig på den genren men få förutom


Sotenäsets sång

Dig jag hälsar, min hembygd med klipporna grå,

Där de åldriga rösen på branterna stå, Där i hällars granit, sedan tusen år Mången saga i runor förevigad står.

—Du är hjältarnas värld genom seklerna hän; Varje vikingafärd gav dig glans — Bohuslän!

Dig jag älskar, min hembygd med fjordar och gatt! Under midsommarsol, under midvinternatt Är bland länder du landet det enda för mig; Huru fjärran jag är, går min tanke till dig.

—Du har fjord, som är blå, du har dal, som är vän. Du är kargt, men ändå är du skönt, — Bohuslän!

Dig jag skyddar, min hembygd, min fädernejord! Dig jag värnar i handling och hyllar med ord. Blott hos dig, blott hos dig vill jag verka och bo, ¬Och en gång i din famn vill jag slumra i ro,

—Du skall ärat gå fram genom tiderna hän, Ty av vikingastam är din ätt, — Bohuslän!

. OSWALD KARLSSON.Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se