Lell Anders

Stormens barn


Handlingen


Ett skepp förliser i en våldsam storm, men en ung man med dunkelt förflutet räddas till livet av den gamle fiskaren Ingvar Sandegård. Denne har efter en stormig ungdom sökt sig upp till det lilla fiskeläget Ulvhamn för att vinna hälsa och sinnesro.

Den skeppsbrutne, vars namn är Arne Holgersson, blir förälskad i Ingvars dotter Signhild. Det unga paret blir snart föremål för skvaller i bygden, och det är främst den karltokiga Monika som står för ryktesspridningen.

Ingvar Sandegård nås av misstanken, att Arne i själva verket kan vara identisk med hans egen längesedan försvunne oäkta son, som han en gång på 1880-talet fått med den vackra blomsterflickan Gunvor. Den svartsjuke Klemens Vejle gör tillvaron ytterligare bekymmersam, men Arne lyckas slutligen bevisa att Ingvars son är död: han har till och med träffat denne vid hans dödsbädd och fått med sig bevis för det rätta förhållandet. När misstankarna röjts ur vägen ligger framtiden ljus och öppen inför Arne och Signhild och den åldrade Ingvar

1928 Stormens barn


När filmen skulle spelas in så medverkade Anders med att sätta en båt på grund ute vid Norra Grötö.Filmens mest dramatiska avsnitt. Ett dramatisk avsnitti i filmen

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Lill-Anners (Lill Anders)

Anders Robert Andersson

1879 - 1954

Han var skeppare, stenhuggare, skådespelare, uppfinnare, filosof och underhållare. Hans register var stort och under sin levnad var han en välkänd profil.


Han föddes på Långelid den 16 maj 1879. Föräldrarna var Anders Otto Magnusson (1842-1928) och Sara Andersdotter (1840-1890)..

Den första båten han var med om var Galeasen ELLEN, som han köpte tillsammans med bröderna Arvid och Karl Wikström.

Galeasen ELLEN

Därefter följde ett antal fartyg,  jakten HERTHA,  slupen ÖSTEN, jakten CHARLOTTA och motorbåten THULE.


Sjön var som han kännde sig hemma i både som sjöman men också seglare. Vid ett tillfälle var det tävling från Hunnebostrand till Bovallstrand, som arrangerades av Sotefjordens Seglarsällskap. Efter tävling lår han sagt "vad är det för Seglarsällskap när alla seglar ifrån en".Norra Grötö


Det var en ö som betydde mycket för Lill Anners periodvis hade han bl.a höner på ö. Under ett år så hugg han sten där också.

Det var också här som han satte båten på grund under filminspelningen av Stormens Barn.

Anders Andersson, Lill anners


Bildkälla: Hunnebostrands Bildarkiv

Född: 1879-05-16 Tossene

Död:   1954-02-16, UlebergshamnSammanställt av cjs

Juni 1935


När det var en månad kvar till det högtidliga invigningen av Sotekanalen, så begav sig  Lill Anners med sin båt Ekor/Ekot från Ulebergshamn till Gravarna tor. på så viss blev han och båten de första att sjövägen ta sig igenom kanalen. Troligtvis så fick han dra båten över den sista lilla biten som var kvar.Båtens mått:

Längd: 3m.

Bredd: 1,10m

Höjd : 0,55m

Köl : Djup 14 cm

Längd ca 1m

Rigg : Ostagad mast,

lösfotad fock och

lösfotad stor till

mast och bom.

Styrning med åra med

tamp eller lös paddel.

Ekor/Ekot var denförsta båten genom Sotekanalen juni 1935

Ekor/Ekot


Lill Anners lär ha skapat sin båt genom skära och slipa en kålrot till den ideala formen. Tillverkningen av båten gjordes på Orust, för enkostnad runt

30 kronor.


Originallåten ”Ekor” har haft många ägare i Ulebergshamn och många barn har i denna något udda farkost tagit sin första egna båttur. Under 1970 talet plastades ”EKOR” av Börje Hamsjö för att bättre motstå tidens tand. Det var även Börje Hamsjö som tog båten till Sotenäsgillet för att bevara den för framtiden.

Vad är livets mening


1935 gav Lill Anners boken Vad är livets mening. Boken skrev han i sina skrivar stugor både på Norra Grötö men också vid Strandhamn där hade en liten stuga på pålar.


Ove Bergman i klädd en rejäl flyttväst och segel som mamma sytt av lakan.

Lill Anders har blivit i hågkommen i att han fått en gata uppkallad efter sig. Gatan ligger straxs ovanför hans boställe.

Källor


Jan Finn, Hunnebostrands Bildarkiv

Ivar Bergman, Nestor i Ulebergshamn

Kristian Eklund, Släktforskare

Lill Anners omkom när hans hus bran ner 1954 16 februari.

Dåvarande adress var Strandhamn 20.

Nestor i Ulebergshamn Ivar Bergman


Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se