HÖRMANDER

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Per Oskar Julius Hörmander, filosofie doktor

1921 -2002


Författare och forskare inom historia


Oskar Hörmander

Bildkälla: Familjefoto

Oskar Hörmader är född i Degeberga, Kristianstads län den 24 november 1921, son till folkskollärare Armand Jönsson och hans hustru Alma Jönsson född Kristiansson.

Studentexamen i Hässleholm 1940,Fil kand. i Lund 1944, Fil. mag. 1945, Fil. lic. Göteborg 1958, Civillärare A 9 1945, Läroverksadjunkt Norrköping 1946-1948, Läroverksadjunkt Hvitfeldtska i Göteborg 1949, Adjunkt och lektor Trollhättans Stad 1950-1960, lektor där sedan 1961 fram till sin pensionering 1985. 

Lokalombudsman Lärarnas Riksförbund sedan 1960, Ledamot av Stadsfullmäktige i Trollhättan sedan 1959, suppleant skolstyrelsen 1961, valutskottetet sedan 1964.  Ordförande för Moderaterna i Trollhättan


Gift 1945 med Birgit Bögner född 1917 i Hunnebostrand, dotter till hemmansägare

Johan Bögner och Jenny Andersson.

Barn: Per-Olof (Pelle) född 1947, Jenny Elisabeth född 1951 och Lars-Erik född 1955.

6 barnbarn: Anna, Helena, Johan, Hedvig, Linnéa och Zacharias

 

Filosofie doktor Göteborgs Universitet i november 1980

Flyttade 1985 till sommarstugan i Bögebacka utanför Hunnebostrand.

Avliden den 10 juni 2002 i Hunnebostrand


Hans arbete gjorde honom till en flitig besökare på Föreningsarkivet i Uddevalla men också på Biblioteket i Kungshamn.


Författare till ett antal böcker skrev också kåserier och debattartiklar samt en dikt varje morgon till sin hustru Birgit.
1.

Hörmander, Oskar, 1921-2002 (författare)

Schartauanismen och samhället : en studie i religiösa och politiska idémotsättningar 1890-1933 = [Schartauanism and society] 1980


2.

Hörmander, Oskar, 1921-2002

Stenhuggarna på Härnäset 1896-1970 / 2001


3.

Hörmander, Oskar, 1921-2002

Stenhuggarna på Malmön 1896-1957 fackföreningsprotokollen berättar.19974.

Hörmander, Oskar, 1921-2002

Årets gång i vers och väder / Oskar Hörmander ; [med teckningar av Barbro Gullberg] 1992


5.

Hörmander, Oskar, 1921-2002

Guldtid och kristid : Trollhättan möter världen 1916-1936 / manus: Oskar Hörmander ; bilder och bildtexter: Bengt Lindström 1987


6.

Hörmander, Oskar, 1921-2002 Sågarbyn blir Sveriges kraftstad : Trollhättan växer till stad 1896-1916 / ms: Oskar Hörmander ; bilder och bildtexter: Bengt Lindström 1985


7.

Hörmander, Oskar, 1921-2002 Sågarbyn och Magnus Åberg : Trollhättan tar form : 1860-1896 / ms: Oskar Hörmander ; bilder och bildtexter: Bengt Lindström 1982


8.

Hörmander, Oskar, 1921-2002

Vilhelm Mobergs svenska historia Från Engelbrekt t.o.m. Dacke / Oskar Hörmander1971 Ingår i: Trollhättan. ; 1971-10-06 Recension


9.

Hörmander, Oskar, 1921-2002 Klippor och kaprifol : dikter snidade i Sotenäs / Oskar Hörmander ; teckningar av Barbro Wallenbrandt1983


10.

Hörmander, Oskar, 1921-2002

Måje och hans värld : kåserier kring en katt / av Oskar Hörmander ; teckningar av Barbro Wallenbrandt 1983


Denna lista ärännu inte komplett


Källa: Sonen Lars-Erik Hörmander 2014Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se