Bülow

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Margit Bülow

1911-03-24 2015-11-18


Margit 38 år 1945

Margit berättar om de svåra förhållanden som rådde under krigsåren för Helene Ruuth från Bovallstrands Hembygdsförening

Margit föddes i Göteborg 1911 där hon växte upp. Släkten kommer ursprungligen från djupaste småland. Hennes far hette Harald och arbetade som fondchef på ett mäkleri i Göteborg. Modern hette Anna.


Vid 20-årsåldern kom Margit in på hushållsseminariet i Göteborg där hon gick i tre år. För utbildningen var det på den tiden nödvändigt att ha praktik i form av ”pigplats”. Margit arbetade därför som piga under ett par terminer. Det var mycket slitigt arbete med långa arbetsdagar, vilket inte alltid var så populärt, men det var ju nödvändigt för utbildningen.


Hon blev färdigutbildad hushållslärarinna år 1935. Hennes första arbeten som lärarinna var kurser på 6-8 veckor som hon höll på många ställen i Bohuslän och även i Småland. Under kriget arbetade hon i flera år på folkhögskolan i Kalmar. År 1938 fick hon i uppdrag av Landstinget i Göteborgs- och Bohus Län att hålla kurser för fattiga stenhuggares och fiskares döttrar i Bohuslän som behövde få en yrkesutbildning. Hon höll då kurser som hushållslärarinna på flera platser med början i Tossene, Lekene, Brodalen, Skee och senare i Hovenäset. På dessa kurser tog man emot matgäster och beställningar.


Margit berättar om en händelse som höll på att sluta olyckligt i den annars så lugna tillvaron som hushållslärare. Det var så att hon år 1950 höll en kurs för en grupp pojkar i 16- årsåldern på läroverket i Lidköping. En av pojkarna hade gjort lite ”bus” för de andra och öppnat kranen till gasugnen i smyg långt innan den skulle användas. När ugnen sedan skulle tändas inträffade en våldsam gasexplosion. Hela köket blev i det närmaste förstört men som genom ett under uppstod inga allvarliga personskador.


I september år 1939 kom Margit för första gången till Bovallstrand där hon höll en sju-månaders kurs. Fotot nedan, taget 1940, visar klassen hon hade då. Här finns många bekanta namn från Bovallstrand. Kursen hölls i gamla småskolan, numera är riven, som låg bakom skolan där Bovallstrands skola ligger idag.


De här vackra Bovallstrandsdamerna, som alla är i 20-årsåldern då kortet togs 1940, gick kurs i hushållslära hos Margit i 7 månader 1939-1940


Översta raden från vänster:

Kajsa Karlsson, Märta Jonasson-Högden, Asta Fredriksson, Ann-Britt Tillander, Gunborg Olsson, Valborg (Bojan), Elsie Karlsson, Britta Olofsson, Maj Högden, Irene Alexandersson.


Nedre raden från vänster:

Textillärarinnan Inga Olsson, Ulla Karlsson, Gullet, Elsa Andersson, Lizzie Ferm Almqvist, Gunborg Röström och Margit Bülow, hushållslärare


Andra världskriget pågick, i april 1940 gick tyskarna in i Danmark och det var beredskapstider i Sverige. Margit fick order om ta emot 80 inkallade militärer på daglig utspisning i skolköket. Dom var förlagda runtom i bygderna kring Bovall och kom cyklande till småskolan för att äta middag. Förutom mat ordnade Margit så att alla militärerna fick ta del av radions nyhetssändningar om krigsläget. Hon hade precis köpt sig en ny radioapparat och varje morgon kl 7 samlades militärerna på skolgården för att lyssna på nyheter. Apparaten hade Margit ställt i ett öppet fönster i skolan så att alla kunde höra.


Hon hade 1939 träffat sin blivande man, Gunnar Johansson. Han kom ursprungligen från Mollösund men hade flyttat till Bovallstrand i slutet av 1930-talet och öppnat en livsmedels- och charkuteriaffär. Affären låg i ”Amerikanarns hus” vid torget. Huset och de olika verksamheter som bedrivits där finns för övrigt omnämnt i vår bok Bovallstrand 2– Ett kustsamhälle i ord och bild.

Margit och Gunnar gifte sig år 1940 och köpte torpet Finntorp 3 där de flyttade in. Här odlade makarna grönsaker och hade både grisar och höns. Huset, som finns kvar idag och där Margit fortfarande bor, kallades lilla Finntorp och är troligtvis byggt år 1900. Barnen, två flickor, födda 1943 och 1946 bor idag med sina familjer i Sotenäs. Margits blev änka tidigt då hennes make, Gunnar, gick bort redan 1947.


Välgörenhetsarbete är något som ligger Margit varmt om hjärtat. Hon var med i röda kors-kretsen i Hunnebostrand redan tidigt på 1940-talet. Hon arbetade med att skaffa barnkläder till många familjer som hade det svårt med försörjningen. Hon besökte dagligen barnfamiljer efter dagens arbete med mat som blivit över i skolan. För att samla in pengar till fattiga satte man upp teaterpjäser i Tossene Bygdegård och i Godtemplarhuset i Bovall där Margit medverkade som skådespelare. Hon startade sedan Röda Kors-kretsen i Bovall omkring 1946 där hon var ordförande under många år. När hon på äldre dagar slutade blev hon belönad Konungens guldmedalj för sina insatser.


Källa: Text och bild: Bovalldstrands hembygdsförening     


Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se