Tidrum

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen


Konstverket Tidrum

Konstnären Lars Widenfalk egna ord


Den gjorde jag under

det Svensk/Ryska symposiet som hölls på Konstnärernas Kollektiv Verstad,

jag tror det var 1997!? Jag kallar ochså skulpturen på engelska; "House of

the 4 winds".

Jag har arbetat mycket med detta HUS tema men vanligtvis gör jag dem

mindre och aktiverar de med olika figurativa inslag, tillexempel en

kvinnoskickelse eller ofta med trappsteg.. Den representerar för mig ett

tids rum, som man går in i, blir där en stund, vilar, äter, solar eller

gifter sig i(vilket jag har hört att man gjort i detta mitt skulptur hus

och som jag tycker är jätte roligt och visar då att skulpturen fungerar

och har sitt eget liv.. Den är gjord av Bohuslänsk Granit, företrädesvis

Valla/ Tossene! Det trevliga med denna skulptur är just att den är så

stor att den nästan fungerar som riktmärke och mötesplats-utflykts mål

och att man när man går in i den påverkas rent fysiskt av sin storlek och

kraft..


Jag är fortfarand själv ägare till min skulptur. Kommunen stod för

kostnaderna när jag var tvungen att reparera skulpturen, när den drogs

omkull av några okända. Jag var tvungen att göra nya 4 pelare och

mittåsen, vilka alla knäcktes. Därför beslöt jag att även limma och bulta

de olika delarna till en stark och stilig enhet.. Vänligen Lars

2013-02-13Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se