Tältet på Valane

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Tältet och trumljudet på Valane

Tältet och trumljudet på Valane väcker naturligtvis funderingar. Mats Karlsson Shaman, visar och berättarShamanismen är lika gammal som mänskligheten. Shamanismen är ingen religion utan i stället en religiös företeelse som finns i många olika religioner och kulturer.

Shamanismen är en samling tekniker och metoder för att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd.

Shamanska världsuppfattning hittar vi föreställningen om att vår värld inte är den enda världen. Det finns också en andlig, icke-fysisk värld. Människor kan resa till denna värld och varelser från denna värld kan besöka vår. Man upplever oftast tre distinkta delar av verkligheten. Vår egen fysiska värld brukar kallas mellanvärlden, och det finns också en övervärld och en undervärld. Människan kan också etablera kontakt med andar från de andra världarna, andar som fungerar som ett slags skyddsandar och som ger kraft och kunskap. De uppträder oftast i djurskepnad och brukar kallas kraftdjur.


En av de mest universella metoderna för att uppnå ett shamanskt medvetandetillstånd och resa till de andra världarna är trumningen. Med en jämn, monoton rytm försänks shamanen i ett förändrat medvetandetillstånd, en slags trans.

Under denna trans upplever shamanen hur hans själ, eller en del av hans medvetande, lämnar kroppen och ger sig iväg på en resa till de andra världarna.

Det är inte speciellt svårt att lära sig göra shamanska trumresor; 90-95 % av alla som prövar lyckas de första gångerna. Hur går det då till? Ja, man lägger sig helt enkelt på golvet, sluter ögonen, slappnar av i kroppen och tydligt och klart för sin inre blick ser en öppning i marken. Sedan börjar trumman. Under trumningen ser man sig själv gå in i öppningen och ner genom den tunnel som öppnar sig framför en. Eller man kanske snarare upplever sig själv vandra nerför tunneln, för detta är någonting mer än en ren visualiseringsövning. Det gäller att ha så många sinnen som möjligt med sig. Så småningom ser man ett ljus, en öppning framför sig och när man går igenom den kommer man ut i ett landskap nere i undervärlden. Väl därnere kan man så träffa och etablera kontakt med sitt kraftdjur, få svar på frågor och uppleva märkliga äventyr.


Meditationer sker varannan lördag ojämn vecka kl: 16Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se