Minneskors

 

Hembygdsföreningen

Sotenäsgillet

Minneskors, till minnet af C. A. Kullgren

Minneskors, till minnet af C. A. Kullgren

 

Stenhuggerifirman C A Kullgren, Malmön, medverkade vid den första världsutställningen i Crystal Palace i London 1851 med ett stort kors i ljus finkorning Malmö-granit. Korset var 3 meter högt och 1,2 meter brett., sockeln är 1,2 meterbredd. Korset fick utmärkelse på världsutställningen.

Carl‐August Kullgren avled den 25 september 1851 under sin vistelse i London. Vid begravningen i London restes korset på hans grav på den svenska kyrkogården i London. Kullgrens stoft flyttades 1913 till Uddevalla och korset invigdes som minnessten på Draget i juli 1914. Korsets mörka patina beror troligtvis på inverkan av Londons fog under de drygt 60 åren.

 

 

Postadress Kontakt

Museivägen 3 0523 55 380

456 61 Hunnebostrand kontakt@sotenasgillet.se