Linnés hand

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen


Konstverk: Linnés hand

Linnés hand är en hyllning till Linné 250 år efter hans resa i Bohuslän och en plats

för vila och reflektion. Konstverket finns mellan

Hunnebostrand och Ullebergshamn

Konstnär: Eva Lootz

 

Eva Lootz framträdde som en av de banbrytande konstnärerna i Spanien i slutet av 1970-talet. I den filosofiska och lingvistiska tradition, som Eva Lootz konstnärskap rör sig i, finns en direkt påverkan från 1960-talets konceptkonst och platsundersökande projekt. Hon har utfört flera skulpturinstallationer på offentliga platser men också arbetat med liknande utgångspunkter i museer och speciella inomhusplatser, såsom i en barockkyrka Murcia och ett karavanhärbärge i Damaskus.

Skissernas museum har hösten 2011 av Eva Lootz mottagit en stor donation, som visar hennes arbeten med projekt och idéer för landskap, byggnader och skulpturer i det offentliga rummet. Denna omfattande och rika dokumentation omfattar hela 14 projekt med sammanlagt 114 teckningar av både utförda och icke realiserade projekt. Skissernas museum vill varmt tacka Eva Lootz för denna generösa donation, som på ett unikt sätt för oss in i ett konstnärskap, som rör sig i ett tänkande kring arkitekturen och platsen. I Eva Lootz konst möts de omedvetnas krafter och ett filosofiskt tänkande, där själva tecknandet är den realiserande akten och den ständigt kreativa handlingen.Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se