Kung Tryggves grav

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen


Kung Tryggves grav

Graven på Tryggö är ett röse från äldre bronsålder, cirka 1800-1100 f. Kr. Tryggves död beräknas till omkring 963 e.Kr. Röset var tidigare mycket skadat av gravplundrare men det restaurerades på 1920-talet.

 

Fyndet av den vikingatida spjutspetsen gör att det finns en möjlighet att Tryggve-traditionen faktiskt är sann. Den visar att en begravning troligen skett i röset på Tryggö under vikingatid. Att återanvända äldre gravar var en utbredd sed. Det finns många exempel på att stora monumentala gravar har använts för flera begravningar under lång tid.

 

Snorre Sturlasson levde cirka 1178-1241. Han var en isländsk hövding, historiker, författare och skald. I början av 1200-talet skrev han ner de nordiska kungasagorna, som är bland våra äldsta historiska dokument.Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se