Historia

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen


Historia  kommer snart  ...... arbete  pågår

vill du hjälpa till  kontakta  gärna kontakt@sotenasgillet.se

Historia  i årtal

Avsnitt

Tidsperiod

8000 - 4100 f kr

4100 -1700 f kr

5000 - 1000 f Kr

500-talet f kr

800- talet

1000-talet

1273

1350

1450-talet

1560-1590

1589

1611  - 1613

1643-1645

1658

1662 - 1673

1675 - 1679

1686

1752 -1809

1800

1830

1830

1834

1862

1870

1870 - 1914

1877 - 1900

1881

1890

1894

1895

1896

1903

1911

1916

1922

1924

1926

1930

1931

1935

1943

1960

2009

2014


Händelse

äldre stenåldern med beräknat 200 människor i hela Bohuslän

Yngre Stenåldern

Hällristningar och stenåldersgravar/megalitmonumenten tillkom som uttryck för etablerad boendekultur.

den grekiske historieskrivaren Jordanes nämner ranniii ock kung Roduulf, det första skrivna om Bohuslän

Vikinga perioden

Under norsk administrationuppstod Ranarike inorr och Älvsyssel i söder

gränsenslinjedrogsmellan Älvsyssel-Ranarike och Västegötaland-Dal

Pesten

Karlsborg fästning på Hornborgklippan vid Hamburgsund

Första sillperioden

Bebyggelse finns i Hunnebostrand och Lysekil sk strandsittare

Krig med Sverige Brendefeiden

Åter krig med Sverige den skHannibalsfejden.

Genom freden i Roskilde avträddes Bohuslän till Sverige

Sillperiod II

Krig med Danmark-Norge, sk Gyldenlövefejden

en ny svensk kyrkolag antogs och kom att gälla även i Bohuslän

Sillperiod III

Jordbrukets första skiftesreform

genombrottet i Bohuslän för jordbrukets stora omfördelning av jorden

Första stenbrytning

Kolerepedim

Tossene landsortskommun

Schartauanismen blev under årtionerna som följde den härskande kyrkliga idéinrikningen

Stenindustrins stora period

Sillperiod IV

Skola uppfördes

Ångbåtsförbindelse etablerad

I april 1894 fick Hunnebostrand sin första poststation

Hunnebostrands Bptistförsamling statar

Första fackföreningen startades för stenhuggare i Hunnebostrand

Hunnebostrands municipalsamhälle 6 februari

9 november invigdes Hunnebostrands kyrka

SE-banken öppnar kontor i Hunnebostrand

Länsvägen invigdes

Läkarmottagning öppnar

Apoteket öppnar i Hunnebostrand

Stora depressionen

Bygg start av Sotekanalen

Invigning av Sotekanalen

Kjell Andersson födes

Upplösningen av Hunnebostrands municpalsamhälle

Sotenäs Vårdcentral öppnar

Politiskt förslag att stänga Bankeberg