2000-talet

 

Hembygdsföreningen

Sotenäsgillet

 

2000-talet

2007 - 2010 PEAB:s projekt med exklusiva lägenheter på Udden, Hunnebostrand

 

1966 antogs detaljplanen för Udden av den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Centern. Detaljplanen angav att det kan byggas bostäder, hotell/restaurang, lätt hantverk/handel eller kontor på Udden.

 

l I början av 2000-talet sa kommunen upp ett tidigare avtal med en byggherre, som ville bygga hotell på platsen. Avtalet sades upp efter massiva protester från ortsbefolkningen.

 

l En rättslig process inleddes och en förlikning nåddes 2007. Sotenäs kommun fick böta 650 000 kronor, plus advokatkostnader – totalt drygt en miljon kronor, för att det inte blev något hotellbygge.

 

2013 G-a läkarvillan - Villa Framtiden

 

Kommunen sålde fastigheten till Sotenäsbostäder för rivning. Från början var tanken att PEAB skulle bygga ett Trygghetsboende på fastigheten men senare drog de sig ur projektet pågrund av svårigheter att få de ekonomiska kalkylerna att gå ihop.

2014-11-19 G:a Kaperifolskolan

 

Kommun säljer nästa kultur fastighet till Sotenäsbostäder för att också kunna rivas och ett +70 boende skall kunna byggas.

2017-04-01 SE-Banken stänger sitt kontor i Hunnebostrand

SE-Banken stänger sitt kontor i Hunnebostrand efter 101 års verksamhet.

 

Postadress Kontakt

Museivägen 3 0523 55 380

456 61 Hunnebostrand kontakt@sotenasgillet.se