1600-talet

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

1611 – 1613 Krig med Sverige Brendefeiden


1600-talet

1643 – 98Sillperiod med största tillgången åren 1660 – 80. 

Nästa stora sillperiod kom 1755 – 1810.


1643 – 1645 Åter krig med Sverige den skHannibalsfejden.

1658 Freden i Roskilde


1658 02 26Det var freden i Roskilde som resulterade i att Bohuslän blev svenskt. Karl X Gustav låg i krig mot Polen, men han ansåg det vara svårt att föra krig där, när han hade Danmark i ryggen. Han gick därför med hären genom Holstein mot Danmark och erövrade Jylland. Vintern blev sträng, och Karl X kunde därför med sina trupper gå på isen över till Fyn, där den danska hären besegrades, och därefter gå över Stora Bält mellan Langeland och Lolland och vidare till Själland. Han tvingade därefter danskarna till freden i Roskilde den 26 februari 1658. I fredsuppgörelse erhöll Sverige, utöver Bohuslän, också Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm och Trondheims län. 

1661Margaretha Hvitfeldt köpte Åby och blev därigenom ägare också till i det närmaste hela Tången. Kustområdena kallades markägarnas ”intilliggande härligheter”.

1658 – 1660 Tyska legoknektar

1660 – 1700 Häxprocesser


Häxprocessernas antal var i nuvarande Sverige var betydligt färre än i andra länder i Europa. Från slutet av 1400-talet fram till sista kända avrättningen 1704 beräknas c:a 400 häxprocesser med dödligt straff ha ägt rum, de flesta av dessa under åren 1668 till 1676. Denna tid har kallats Det stora oväsendet beroende på den häxhysteri som ledde till en mängd häxprocesser. I vårt område gällde i praktiken de danska lagarna kvar, därför var tortyr standard, vilket det inte var i resten av landet. I nuvarande Bohuslän avrättades 14 personer för trolldom.


ÅR 1660


Börge Månsson Schektas räkenskaper för tyska kompanier berättar om vilka officerare och knektar som skall ha underhåll från respektive gårdar.

Det fanns hatade tyska kompanier av knektar som skövlade Sotenäsets gårdar och torp i jakt efter furage, mat och brännvin.

Källa: Soldaterna på Rished

1669 Avrättade


Nils Olofsson, Risdal och Karin Bengtsdotter dömdes till att mista huvudet för lägersmål. Både Nils och Karin var gifta var för sig, och Karin var syster till Nils hustru Marta.Domen konfirmeras av hovrätten


Källa:Askum Sockenlängd 1658-1670, Ting 1692 den 17 octobe

1676 – 1679 Krig med Danmark-Norge, sk Gyldenlövefejden

ÅR 1682


Karl XI lämnar till riksdagen ett förslag att ”ständigt knekthåll” skulle införas.

Sotenäs Compagnie N:o 17 sätts upp år 1685

Källa: Soldaterna på Rished.