1600-talet

 

Hembygdsföreningen

Sotenäsgillet

1611 – 1613 Krig med Sverige Brendefeiden

 

1600-talet

1643 – 1645 Åter krig med Sverige den skHannibalsfejden.

1658 Freden i Roskilde

1658 – 1660 Tyska legoknektar

1660 – 1700 Häxprocesser

 

Häxprocessernas antal var i nuvarande Sverige var betydligt färre än i andra länder i Europa. Från slutet av 1400-talet fram till sista kända avrättningen 1704 beräknas c:a 400 häxprocesser med dödligt straff ha ägt rum, de flesta av dessa under åren 1668 till 1676. Denna tid har kallats Det stora oväsendet beroende på den häxhysteri som ledde till en mängd häxprocesser. I vårt område gällde i praktiken de danska lagarna kvar, därför var tortyr standard, vilket det inte var i resten av landet. I nuvarande Bohuslän avrättades 14 personer för trolldom.

 

1669 Avrättade

 

Nils Olofsson, Risdal och Karin Bengtsdotter dömdes till att mista huvudet för lägersmål. Både Nils och Karin var gifta var för sig, och Karin var syster till Nils hustru Marta.Domen konfirmeras av hovrätten

 

Källa:Askum Sockenlängd 1658-1670, Ting 1692 den 17 octobe

1676 – 1679 Krig med Danmark-Norge, sk Gyldenlövefejden

 

Postadress Kontakt

Museivägen 3 0523 55 380

456 61 Hunnebostrand kontakt@sotenasgillet.se