Möhällernladugården

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Som man kan förstå av namnet kommer den här ladugården från Möhällern i Tossene. Till den hör också ett fähus som finns på gården.

Ladugården har en unik konstruktion där ytterväggen som skyddar vagnslidret bärs upp av 2 stora granitblock.

Härr förvaras den så kallade "Nycanderska vagnen", en Herrgårdsvagn skänkt till Sotenäsgillet av släkten Nycander från Håby. Där förvaras några gamla slädar samt också Sotenäsets äldsta tröskverk.

Möhällernladugården


Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se