Möhällernladugården

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Som man kan förstå av namnet kommer den här ladugården från Möhällern i Tossene. Till den hör också ett fähus som finns på gården.

Ladugården har en unik konstruktion där ytterväggen som skyddar vagnslidret bärs upp av 2 stora granitblock.

Härr förvaras den så kallade "Nycanderska vagnen", en Herrgårdsvagn skänkt till Sotenäsgillet av släkten Nycander från Håby. Där förvaras några gamla slädar samt också Sotenäsets äldsta tröskverk.

Möhällernladugården