Gammelgården

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen


Gammelgården  - Herrgården


Denna byggnad kallar vi idag för Herrgården. Det är ett 1700-talshus som flyttades till Gammelgården i mitten av 1800-talet. Den kommer från Säm i Bullaren. Från början användes den som mangårdsbyggnad, men efter att Sotenäsgillet köpte gården har den haft många användningsområden.

Idag har Vandrarhemmet Gammelgården sin reception och kafé i undervåningen. Övervåningen används av Hembygdsföreningen som har den till möteslokal,Museibyggnaden -  Militsibostaden


Denna byggnad byggdes på just den här platsen på Hunnebo Gård 1739.

Idag används den som museibyggnad och där förvaras många bruksföremål från trakten, skänkta av privatpersoner. Allt är katalogiserat och vi har försökt inreda huset eftr bästa förmåga.


Teaterladan


Teaterladan är en gammal lada som redan i slutet av 1920 talet gjordes om till en teaterlada -sagohall.

En av de som var med och startade hembygdsföreningen Sotenäsgillet var folkskollärare Osvald Karlsson. Han var så intresserad av bygdens historia så han skrev sagospel om vad som hade hänt i trakten på Vikingatiden. De spelen spelades sedan ute i naturen på den plats där händelsen de berättade om hade inträffat. Man gjorde om ladan till sagohall just för de här spelens skull. Fösta gången ett spel spelades i sagohallen var 1930 och spelet hette Drottning Astrid.

ITeaterladan renoverades omkr. 1996 samt 2013/14 och gjordes då säkrare enligt alla normer, samt takrenovering 

Den rymmer ca. 70 personer.

Möhällernladugården


Som man kan förstå av namnet kommer den här ladugården från Möhällern i Tossene. Till den hör också ett fähus som finns på gården.

Ladugården har en unik konstruktion där ytterväggen som skyddar vagnslidret bärs upp av 2 stora granitblock.

I den byggnaden förvarar vi idag jordbruksredskap, vagnar, kärror m.m. som blivit skänkta till oss.

Fähuset är gårdens redsakpsbod idag.

Skvaltkvarnen


Mycket pittoreskt ligger vår gamla vattenkvarn. Det är en skvaltkvarn som byggdes 1777, nästan helt i ek.

Skvaltkvarn var den äldsta typ av vattenkvarnar och den har sitt skovelhjul under huset.

På vår skvaltkvarn fanns fortfarande fram till 2012 ett gammalt lås med tillhörande tränyckel, så som de flesta sjöbodar hade här i början av 1900-talet.

 

Väderkvarnen


Väderkvarnen på Gammelgården är hirflyttad från Heljeröd i Tossene. den har renoverats några gånger sedan den kom till gammelgården och senast 2005. Då målades den och fick nya vingar.

Sjöbod från1600-talet

Sjöboden är en av Bohusläns äldsta bevarade och antagligen från 1600-talets slut. Den har stått i Hunnebostrand och är delvis timrad av vraktimmer.


En lite speciell sak som är värt att framhålla och notera, anngående sjöboden. Eftersom den har ned och uppmonterats vid olika tillfällen finns det en viss sorts märkning på timmret,(som man kan se tydligt utvändigt på den hela gavelväggen). Det är dels märkt med romerska siffror, men även märken som efter "tryck" av fingertoppar. Den troliga anledningen till detta, är väl helt enkelt att den vanliga allmogen på 1600-talet och säkert även 1700-talet, inte var särskilt läs eller skrivkunniga, därav dessa inristade tecken för att kunna se vilken timmerstock som passade ihop med en annan.

Mor  Lenas stuga


Mor Lenas eller Paschas stuga uppfördes på 1700-talet under den tredje sillperioden. Stugan som är byggd av fältsten ligger vackert i en sluttning ner mot det som idag är Sotekanalen, ca 600 meter norr om bron, och här bodde under 1800-talet änkan Lena med hela sin barnaskara. Det är svårt att ta till sig, det vissa med bestämdhet påstår, att det var så många som åtta barn som samtidigt huserade i denna lilla och mycket enkla stenkoja. Byggnaden är historiskt intressant bland annat just av den anledningen att den är ett talande exempel på hur mindre bemedlade bodde när det begav sig. Den siste bofaste i stugan vad Johan Alfred eller Paschan som han kallades. Han bodde här med sina fyra sönder fram till 1923. Idag ägs och förvaltas stugan av Hembygdsföreningen Sotenäsgillet.


Stugan är öppen och du är välkommen in


KANONERNA


Kanoner i järn började gjutas på 1400-talet, men brons var det vanligaste materialet fram till 1600-talet. Det gjöts till att börja med över en kärna bestående av en järnstång, påbyggd med sand och aska och med tagel som armering. Av dessa två kanoner, vilka väger knappa två ton vardera, har den ena en kula i loppet och fänghålet saknas. Kulan i loppet tyder på att kanonen är laddad och att kulan rullat fram då kanonen stött mot botten efter förlisningen. Att fänghålet saknas beror troligen på att den gjorts obrukbar genom att en järnnagel slagits in i fänghålet, ett vanligt sätt att göra vapen obrukbara vid denna tid.