Herrgården

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Denna byggnad kallar vi idag för Herrgården. Det är ett 1700-talshus som flyttades till Gammelgården i mitten av 1800-talet. Den kommer från Säm i Bullaren. Från början användes den som mangårdsbyggnad, men efter att Sotenäsgillet köpte gården har den haft många användningsområden.

Idag har Vandrarhemmet Gammelgården sin reception och kafé i undervåningen. Övervåningen används av Hembygdsföreningen som har den till möteslokal,


Herrgårdsbyggnaden uppfördes 1836-1840, byggnaden flyttades till Hunnebo gård från gården Säm i Bullaren där den ursprungligen var byggd och uppsatt.

Carl-Christian Sahlberg arrendererar gården fram till sin död 1849.

Hans son Philip Sahlberg övertar gården 1850.

1870 startar Philip stenhuggeri-industrin i Hunnebo.

1874 flyttar Philip Sahlberg till Bohus-Malmön.

1874-1911 Carl Sahlberg bor på gården.

Senast 1879 tapetseras det stora rummet på bottenvåningen.

1911- Henrik Sahlberg övertar gården.

-1927 Bröderna Ragnar och Erik Sahlberg bor på gården.


1927 Inköper Sotenäsgillet gården.


1937 avstyckas herrgården och säljs till James Svensson.Under andra världskriget är det förläggning åt finska krigsbarn och kompaniexpedition.

1946 blir det vandrarhem.

Edit Berglund driver kafè och restaurang i herrgården.

1959 startar en yrkesskola i Hunnebo och barackerna uppförs som förläggning till de manliga eleverna. Byggnaden är matsal och tvättstuga.

1975 läggs yrkesskolan ner.

Därefter används huset till hem och skola föreningen, av studieförbund och av omsorgsförvaltningen som barnkoloni.

1985 startar STF vandrarhem sin verksamhet som pågår än i dag.

1998 invigs vinden som en del av Stenhuggarmuseèt.

Gammelgården  - Herrgården