Evert Taube

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Unikt brev av Evert TaubeStran¬ne,Smöger4'skrivet 1918 upptäckts.

Bakgrunden till brevet är att Evert Taube besökt Smögen 1917(vilket inte var första gången).Han hade då varit inneboende hos Edvard Stranne, men tydligen haft så dålig ekonomi att man vid sommarens s' ut inte kunnat betala skulden. Taube lämnade en del av sina ägo - delar som pant och när brevet skrevs 1918 berattade Evert Taube att han just lyckats få Albert Bonniers förlag att köpa Taubes bok, och ersättningen för 2000 ex. blev 600:- vilket förmodligen var ganska mycket pengar 1918.(motsvarar ca 11500 kr i 2018 års penningvärde)

Brevet är på fyra hela sidor och det är skrivet på Restaurant Gillets papper där tydligen Taube var "bosatt" ganska mycket. Som så ofta ville Taube skryta lite med sina. "fruntimmersaffärer" och att han träffat ”en söt en på Utö, som, "bara" hade 40 000

Vid tillfället arbetade Taube på Svenska Dagbladet och var bosatt på Artillerigatan,han hade även fått installerat rikstelefon. Avslutningsvis skriver Evert Taube några rader på engelska(varför?) och det är intressant att se på vilket sätt som Evert Taube, då 28 år gammal,skriver,och hur han på flera sätt får fram hälsningar från olika personer.

Brevet har nyligen hittats i en samling, som tidigare ej publicerats. 1 samband med att jag fick möjlighet att kopiera brevet, fick jag reda på att Evert Taubes första sjömanskista nyligen hamnat hos Harry Fahlström ordf. i Taubesällskapet. Sjömanskistan hade först hamnat på Smögen så tidigt som 1909,troligen efter Taubes första resa till sjöss, för att senare hamna i ett dödsbo i Värmland. Men nu har den alltså återbörtats till Evert Taubesällskapet....

Här i Bohuslän finns det många namn som kännare av Evert Taube kän¬ner igen, likaväl som de namn som är från Roslagen.När jag åker båt sommartid kan jag nästan känna Taubes ande sväva över Klövskär, Hunnebostrand,Hälleviksstrand,Ängön,Malb Strömmar, m.m.Att få läsa dm det gamla brevet känns mycket spännande och trevligt."

                          Sigge Bergh Hunnebostrand

uppväxt på kusten till Taubes musik...

Bil. Evert Taubes brev Fr 1918.i kopia 4 sidor skrivna på Rest Gillets papper.Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se