Start

 

Hembygdsföreningen

Sotenäsgillet

0523 55 380

kontakt@sotenasgillet.se

 

Välkommen till

Hembygdsföreningen Sotenäsgillet

 

Vi vill synliggöra vår bygds fantastiska historia och kultur

Vad vi gör

Vi samlar och dokumenterar vårt kulturarv som är alla materiella och immateriella uttryck – till exempel spår, traditioner, kunskap osv. för mänsklig påverkan. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön

Samlar berättelser

Våra byggnader

Letar i arkiv och andra källor

Europeiska landskapskonventionen (ELC)

Samlar saker som har historia

Möhällernladugården Mor Lenas stuga Teaterladan Skvalkvarnen Väderkvarnen Militsibostaden

Stenhuggerimuseet

- är en del av Sotenäsgillet

Vill Du bli medlem ?

Ta nu vara på möjligheten att bli medlem i år.

Medlemsavgift; 80:-/år

Bankgiro: 640-3265

Glöm inte att ange din mail adress, så vi kan skicka information till Dig

Hunnebostrands Vandrarhem

Teaterladan

Går att hyra under sommarhalvåret

Teaterladan har plats för upp till

100 personer vid dukat bord.

Teaterladan går att hyra för privata

tillställningar men också för

publica arregemang.

 

Ring eller maila oss.

 

0523 55 380

kontakt@sotenasgillet.se

Vill Du hyra

Teaterladan ?

Maritim Center

 

Nu startar vår arbete med en förstudie för ett Maritimt Center efter att vi beviljas medel

Aktuellt

 

 

Informations insaming

Den g:a ödekyrkogården vid Hunnebovägen försöker

vi samla in alla fakta om.

Vet Du något hör gärna av Dig!

Digitala guider

 

Vi håller på att ta fram digitala guider för användning i telefonen. Kulturpromenader runt och i Hunnebostrand, men även för bilturer i Sotenäs

Tillsammans med Vuxenskolan hoppas vi kunna starta några kurser under 2018

 

Sotenäsgillet

Museivägen 3

456 61 Hunnebostrand 0523 55 380