Start

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen


Välkommen till

Hembygdsföreningen Sotenäsgillet


Vi  vill synliggöra  vår bygds fantastiska historia och kultur 

07306 10 887

kontakt@sotenasgillet.se

Vad vi gör

Vi samlar och dokumenterar vårt kulturarv som är alla materiella och immateriella uttryck – till exempel spår, traditioner, kunskap osv. för mänsklig påverkan. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön

Samlar berättelser

Letar i arkiv och andra källor

Europeiska landskapskonventionen (ELC)

Samlar saker som har historia

Hemsidan är under omkonstruktion